Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

ABC DATA S.A. - Zawarcie umowy w sprawie Programu Emisji Obligacji Spółki (157/2014)

ABC DATA S.A. - Zawarcie umowy w sprawie Programu Emisji Obligacji Spółki (157/2014)
Share
d3b9o13

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 157 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy w sprawie Programu Emisji Obligacji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie emisji obligacji, realizując założenia emisji opisane w uchwale NWZA Spółki z dnia 25 listopada 2014 roku (Raport bieżący 155/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku) na łączną kwotę 100.000.000 złotych. Na podstawie powyższej umowy Spółka zamierza zrealizować Program Emisji Obligacji. Główne założenia Programu Emisji Obligacji: 1. Wielokrotne emisje obligacji do łącznej maksymalnej wartości 100.000.000 zł. 2. W ramach Programu w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 4 w związku z art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach emitowane będą zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela. Oferowanie obligacji nie będzie miało charakteru oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. 3. W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka może emitować Obligacje, o okresie zapadalności nie krótszym niż 1 rok oraz nie dłuższym niż 5 lat, od których naliczane będą
odsetki zgodnie z warunkami emisji danej serii, w okresach 3 lub 6 miesięcy. 4. Spółka dopuszcza możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Zgodnie z Umową ING Bank Śląski S.A. będzie świadczyć Spółce czynności faktyczne i prawne związane z organizacją i realizacją Programu Emisji Obligacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.abcdata.eu
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)
d3b9o13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-11-26 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13