Trwa ładowanie...
d380b9n
d380b9n
espi

ABEONET S.A. - Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku (6/2013)

ABEONET S.A. - Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku (6/2013)
Share
d380b9n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ABEONET S.A.
Temat
Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na 27/06/2013 roku z powodu niemożności skorzystania przez akcjonariuszy Emitenta z przysługujących im uprawnień wynikających m.in. z § 6 ust. 11. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z art. 402(3) § 1. pkt 3) ksh. Następstwem powyższej decyzji - w celu dopełnienia wszystkich obowiązków przepisowych związanych z terminami publikacji sprawozdań finansowych - będzie zwołanie ZWZ niezwłocznie po ukończeniu raportu rocznego i jego publikacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABEONET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABEONET S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miła 6
(ulica) (numer)
+48 22 634 37 34 +48 22 666 11 81
(telefon) (fax)
www.abeonet.pl
(e-mail) (www)
522-297-16-69 142755369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d380b9n

Podziel się opinią

Share
d380b9n
d380b9n