Trwa ładowanie...
d2za41v

ABM SOLID S.A. - Cofnięcie przez Zarząd Spółki zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarno...

ABM SOLID S.A. - Cofnięcie przez Zarząd Spółki zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 8 lutego 2013 roku. (17/2013)

Share
d2za41v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Cofnięcie przez Zarząd Spółki zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 8 lutego 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. informuje, że dzisiaj otrzymał informację o cofnięciu w dniu 27 lutego 2013 roku przez Zarząd Spółki złożonego w dniu 25 lutego 2013 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział XI Gospodarczy zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie o oddaleniu wniosku w sprawie zmiany opcji postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością zawarcia układu z wierzycielami o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 26-02-2013 roku. Jednocześnie Zarząd Upadłego wystąpił do Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział V Gospodarczy z wnioskiem o uznanie złożonego zażalenia jako nowego wniosku o zmianę postępowania upadłościowego z opcji likwidacyjnej na układową. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v