Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca akcji Spółki. (24/2014)

ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca akcji Spółki. (24/2014)
Share
dzo2aw7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Dipendu Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zawiadomienie o poniższej treści: ?Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Dipendu sp. z o.o. informuję, że w sprawie z wniosku Dipendu Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS w sprawie o sygn. akt: KR XII Ns Rej. KRS 351615/13 Sąd postanowieniem odmówił zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 291.500, 00 zł z uwagi na nieważność postanowień dotyczących zmiany Umowy z dnia 22.02.2013r., Repetytorium A 533/2013 w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W konsekwencji powyższego własność akcji firmy ABM SOLID S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie w liczbie 1 792 910 stanowiących 22,60 % kapitału zakładowego tej Spółki, dających 3 585 820 głosów i stanowiących 28,52 % praw głosu na Walnym Zgromadzeniu nie przeszła skutecznie na rzecz Spółki Dipendu Sp. z o.o., a pozostają własnością
Pana Marka Pawlika?. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłoći układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7