Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (138/2012)

ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (138/2012)
Share
d1ngld1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 138 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja od Spółki zależnej od emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 otrzymał od spółki zależnej od emitenta pod nazwą ABM SILESIA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bochni (ABM SILESIA) zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 29 listopada 2012 roku. W przedmiotowym postanowieniu Sąd informuje o postawieniu ABM SILESIA w stan likwidacji oraz powołaniu likwidatora ABM SILESIA w osobie Pana Andrzeja Sondej. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ABM SILESIA z dnia 31 października 2012 roku w sprawie postawienia ABM SILESIA w stan likwidacji oraz złożonego wniosku w dniu 22 listopada 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1