Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (65/2012)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (65/2012)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu aneksu z 19 kwietnia 2012 roku (aneks podpisywany korespondencyjnie) z Gminą Miasta Oława ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 27/2010 z dnia 20-05-2010 roku). Przedmiotowy aneks zwiększa zakres umowy oraz zmienia termin zakończenia prac. W związku z zwiększeniem zakresu prac całkowita wartość umowy wynosi 18.665.612,66 zł netto. Termin zakończenia prac ? 31 sierpnia 2012 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za I kwartał 2011 rok. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4