Trwa ładowanie...
d14kflv
espi

ABS INVESTMENT - Informacja o podjętych działaniach na NWZ UBOAT-LINE SA (137/2014) - EBI

ABS INVESTMENT - Informacja o podjętych działaniach na NWZ UBOAT-LINE SA (137/2014)
Share
d14kflv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 137 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych działaniach na NWZ UBOAT-LINE SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2014 z dnia 26 września 2014 roku oraz nr 125/2014 z dnia 10 października 2014 roku, przedstawiciel Spółki uczestniczył w dniu 4 listopada 2014 roku w Krakowie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line SA z siedzibą w Warszawie, zwołanym przez Zarząd Spółki Uboat-Line SA na nasz wniosek. Na Walnym Zgromadzeniu nie był obecny Prezes Zarządu Spółki Uboat-Line SA, a jedyny Członek Rady Nadzorczej niedługo po otwarciu posiedzenia opuścił salę. Ponadto, nie udzielono odpowiedzi na żadne z kilkudziesięciu zadanych przez akcjonariuszy pytań, wobec czego akcjonariusze zgłaszali sprzeciwy z tytułu odmowy udzielenia odpowiedzi. Tym samym Zarząd Spółki Uboat-Line SA uniemożliwił pozyskanie na Walnym Zgromadzeniu szeregu informacji wyjaśniających bieżącą sytuację. Z uwagi na istotność zadanych i zaprotokołowanych pytań Spółka wystąpi do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu Spółki
Uboat-Line SA do udzielenia odpowiedzi. Ponadto informujemy, iż uchwały dotyczące powołania pełnomocnika do zawierania umów z czonkami zarządu, a także ustanowienia rewidenta do spraw szczególnych nie zostały podjęte przez brak większości w głosach. Spółce nie udało się również przegłosować kandydata do Rady Nadzorczej, a obciążenie nas kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, przy jednoczesnym uzupełnieniu porządku obrad przez Zarząd Spółki Uboat-Line SA, uważamy za wysoce niestosowne. Nie zgadzamy się z taką decyzją i będziemy dochodzić tej kwestii przed Sądem. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na zapytania akcjonariuszy oraz w konsekwencji do wcześniej publikowanych informacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Jarosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kflv

Podziel się opinią

Share
d14kflv
d14kflv