Trwa ładowanie...
d4bvr4s

ABS INVESTMENT S.A. - Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów (8/2015)

ABS INVESTMENT S.A. - Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów (8/2015)

Share
d4bvr4s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS INVESTMENT SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 8 maja 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marka Sobieskiego, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału i zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ABS INVESTMENT SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka). Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w drodze transakcji pakietowej 355.000 akcji Spółki w dniu 7 maja 2015 r. Przed dokonaniem transakcji Pan Marek Sobieski posiadał 789.598 akcji stanowiących około 9,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 789.598 głosów, co stanowiło około 9,87% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawartej transakcji Pan Marek Sobieski posiada 1.144.598 akcji stanowiących 14,31% kapitału
zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 1.144.598 głosów, co stanowi 14,31% ogólnej liczby głosów. Pan Marek Sobieski zawiadomił, że w okresie kolejnych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bvr4s

Podziel się opinią

Share
d4bvr4s
d4bvr4s