Trwa ładowanie...

Absolwenci nic nie potrafią?

Przygotowanie polskich absolwentów odbiega od oczekiwań pracodawców - twierdzą przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Share
Absolwenci nic nie potrafią?
d2mkjbr

W Polce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole i na studiach, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy; przygotowanie absolwentów odbiega od oczekiwań pracodawców, tymczasem brak wykwalifikowanych pracowników ogranicza rozwój przedsiębiorstw - twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zespół do spraw Edukacji przy Radzie Rynku Pracy PKPP Lewiatan przygotował rekomendacje działań dotyczących zagadnień związanych z niedopasowaniem systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Przedstawiono je 11 grudnia na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak mówiła prof. Urszula Sztanderska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Rady Rynku Pracy, konieczna jest rzetelna analiza i lepsze monitorowanie obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, nikt jednak obecnie nie prowadzi takich badań. Przypomniała, że tworzony był zespół, który miał się zajmować prognozami, został jednak rozwiązany wraz z likwidacją Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, tymczasem dane, które miał wykorzystywać nadal zbierane są przez Główny Urząd Statystyczny. Według Sztanderskiej, ważne jest także monitorowanie losów absolwentów konkretnych szkół, głównie poziomu ich zatrudnienia. Jej zdaniem aż jedna trzecia absolwentów kształci się w kierunkach, w których później nie podejmuje pracy; pracuje w zawodach nie mających nic wspólnego z wyuczonym zawodem. Badaczka zwróciła uwagę także na konieczność kształtowania nawyków edukacyjnych już od przedszkola i zmianę modelu kształcenia.

- Pracodawcy oczekują absolwenta, który potrafi komunikować się w języku ojczystym i w języku obcym, w tym w języku obcym zawodowym. Musi on mieć kompetencje matematyczne, rozumować logiczne, myśleć analityczne, syntetyczne i kreatywnie. Musi też umieć posługiwać się komputerem, korzystać z internetu, umieć poszukiwać informacji, pracować w zespole, rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach - wyliczał przewodniczący Zespołu ds. Edukacji Rady Rynku Pracy, prezes House of Skills, Aleksander Drzewiecki. Według niego, polscy absolwenci nie są przygotowani też do tego, że po zakończeniu nauki będą musieli dalej rozwijać swoje umiejętności.

d2mkjbr

Z kolei inna członkini Rady Rynku Pracy Agnieszka Maciuk z Vattenfall Heat Polska SA, zwróciła uwagę, że polski system edukacji w ogóle kładzie nacisk na uczenie wiedzy, a nie umiejętności, uczniowie mają za mało zajęć praktycznych. Problemem dla pracodawców jest także to, że w pewnych zawodach nie ma kształcenia wcale (branża energetyczna), w efekcie trafiają do niej mechanicy i elektrycy, których trzeba przygotować do wykonywania pracy, co zajmuje około półtora roku. Podała, że średnia wieku pracowników branży energetycznej to 47-lat, trudno jednak grupę odmłodzić, bo brakuje wykwalifikowanych młodych pracowników średniego szczebla technicznego.

Rada Rynku Pracy PPKW Lewiatan postuluje także zmiany mające na celu ułatwienie współpracy biznesu ze szkolnictwem oraz zmianę modelu finansowania szkolnictwa zawodowego, m.in. w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. PKPP Lewiatan jest organizacją pozarządową, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Organizacja powstała w styczniu 1999 r.

d2mkjbr

Podziel się opinią

Share
d2mkjbr
d2mkjbr