Trwa ładowanie...
d3xvrr6

ABW: udaremnienie ataku na konstytucyjne organy RP (komunikat)

...

Share
d3xvrr6

20.11. Warszawa - ABW informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie zatrzymała 45-letniego mieszkańca Krakowa, który planował detonację ładunku wybuchowego przy budynku Sejmu RP oraz atak na najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydenta RP.

Pod koniec 2011 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informację, że zamieszkały w Krakowie mężczyzna, wykładowca jednej z wyższych uczelni, prowadzi nieformalne wykłady dotyczące wykorzystywania materiałów wybuchowych m.in. w działaniach dywersyjnych. W wyniku przeprowadzonych przez ABW czynności ustalono, iż mężczyzna ten planuje przeprowadzenie ataku na budynek Sejmu RP. Poszukiwał on również osób mogących mu pomóc w dokonaniu zamachu.

d3xvrr6

Działania operacyjne potwierdziły wcześniejsze informacje. Za pomocą prowadzonych wykładów wytypowany mężczyzna zamierzał pozyskać osoby o podobnych poglądach politycznych i negatywnym nastawieniu do władz Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przy udziale tych osób planował dokonanie przestępstwa polegającego na zdetonowaniu ładunku wybuchowego w okolicach Sejmu RP.

Celem ataku miały być konstytucyjne organy RP, a w szczególności prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów oraz politycy wszystkich opcji politycznych zgromadzeni w budynku Sejmu.

Prowadzone działania operacyjne pozwoliły na ustalenie osób mogących mieć wiedzę o przygotowywanym zamachu. Rozpracowywany kontaktował się również z innymi osobami, które miały wiedzę na temat substancji pirotechnicznych oraz zbierał specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.

Mężczyzna ten w ramach pracy naukowej prowadził badania z zakresu materiałów wybuchowych oraz miał bezpośredni dostęp do laboratorium chemicznego, w którym wytwarzał te materiały. Z posiadanej wiedzy wynikało, że przeprowadza on eksperymenty wcześniej wytworzonych ładunków.

d3xvrr6

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod koniec października br. przekazała całość zebranych materiałów do prokuratora generalnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania przygotowawczego, udostępniając je jednocześnie dla potrzeb śledztwa.

W dniu 5 listopada br. Prokuratura Apelacyjna wszczęła śledztwo w sprawie czynienia w Krakowie i innych miejscowościach na terenie Polski przygotowań do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów państwa, sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu, zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego przybrać postać eksplozji materiałów wybuchowych; tj. o przestępstwo z art. 128 par. 2 kk oraz przestępstwo z art. 163 par. 1 pkt 3 kk w związku z art. 168 kk w zw. z 11 par. 2 kk.

Śledztwo w tej sprawie powierzono do prowadzenia krakowskiej Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na podstawie zebranych materiałów i wniosku sporządzonego przez Delegaturę ABW w Krakowie, Prokuratura Apelacyjna wydała postanowienie o zatrzymaniu osoby podejrzewanej i przeszukaniach wytypowanych miejsc. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządziła plan realizacji i przystąpiła do działań procesowych. Od dnia 9 listopada br. przeprowadzono liczne czynności procesowe, w tym m.in.:

d3xvrr6

- zatrzymano podejrzanego,

- dokonano przeszukań w kilkudziesięciu ustalonych miejscach,

- przesłuchano podejrzanego i świadków.

Powyższe działania były przeprowadzone przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Krakowa, Warszawy, Katowic, Bydgoszczy, Radomia, Rzeszowa oraz funkcjonariuszy z Biura Badań Kryminalistycznych ABW.

d3xvrr6

W działaniach tych niezbędnego wsparcia i pomocy udzielili funkcjonariusze policji i Straży Granicznej.

W trakcie przeszukań odnaleziono m.in.:

- materiały wybuchowe m.in. heksogen, pentryt, trotyl, proch, dinitrotoulen nadchloran amonu - materiały mające być wykorzystane w planowanym ataku;

- urządzenia i przedmioty, mogące być wykorzystane do konstrukcji ładunków wybuchowych (zapalniki własnej produkcji, w tym z telefonem komórkowym, zapalarki radiowe, piloty do zdalnego inicjowania wybuchu, lonty, przewody z główkami zapalczymi, detonatory, elektryczne zapalniki samodziałowe, heksogenowe detonatory pośrednie);

d3xvrr6

- kilkanaście sztuk nielegalnie posiadanej broni palnej, ponad 1100 sztuk amunicji;

- kamizelki kuloodporne wraz z dodatkowymi wkładami ceramicznymi, hełmy kevlarowe, snajperskie stroje maskujące (Ghillie Suit);

- polskie (sfałszowane) i zagraniczne tablice rejestracyjne, instrukcje saperskie, minerskie, publikacje o tematyce pirotechnicznej.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiła zarzuty dotyczące: przygotowań do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej: prezydenta RP, Rady Ministrów, Sejmu i czynienia przygotowania do podjęcia działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu oraz sprowadzania zdarzenia, które zagraża życiu, zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego przybrać postać eksplozji materiałów wybuchowych, w szczególności przez podejmowanie w celu popełnienia czynu zabronionego czynności zmierzających bezpośrednio do jego wykonania poprzez wchodzenie w porozumienie z innymi osobami, organizowanie grupy zbrojnej, werbowanie osób do zrealizowania sporządzonego planu działania, wyznaczanie zadań poszczególnym osobom, rozpracowywanie okolic budynku Sejmu RP, jako obiektu planowanego ataku, zakup instrukcji pirotechnicznych oraz literatury z tym związanej, prowadzenie szkolenia pirotechnicznego, gromadzenie broni i amunicji, uzyskiwanie
i przysposabianie komponentów niezbędnych do wyprodukowania materiałów wybuchowych, przygotowywanie materiałów wybuchowych, przeprowadzanie detonacji, tj. o przestępstwo z art. 128 par. 2 kk i art. 163 par. 1 pkt 3 kk w związku z art. 168 kk. w związku z art. 11 par. 2 kk.

d3xvrr6

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Natomiast w czasie posiedzenia sądu, a także w trakcie kolejnych czynności procesowych stwierdził, iż częściowo przyznaje się do zarzucanych mu czynów i rozpoczął składanie wyjaśnień.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Krakowie Śródmieściu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił złożony wniosek i zastosował 3 miesięczny tymczasowy areszt. Sąd, jako przesłankę do zastosowania tego środka, wskazał obawę matactwa oraz groźbę popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu w wielkim rozmiarze.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d3xvrr6

Podziel się opinią

Share
d3xvrr6
d3xvrr6