Trwa ładowanie...
d1jy32m

AC S.A. - Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (9/2015)

AC S.A. - Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (9/2015)

Share
d1jy32m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?Spółka?) informuje, że w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11.03.2015 r., w dniu 19.03.2015 r. zaoferował Osobom Uprawnionym dla Transzy 2014 Programu Motywacyjnego 2013-2015 38.243 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) warranty subskrypcyjne serii C uprawniające do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 8,87 zł za 1 akcję tj. za łączną cenę 339.215,41 zł. W dniach 19-20.03.2015 r. doszło do przyjęcia ofert i objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych serii C w łącznej liczbie 38.088. O przyznaniu warrantów subskrypcyjnych Spółka informowała Raportem bieżącym nr 6/2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 Pułku Pechoty | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2015-03-20 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m