Trwa ładowanie...
d1jdiax
d1jdiax
espi

AC S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013 (37/2013)

AC S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013 (37/2013)
Share
d1jdiax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku: Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 30 października 2013 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową). Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku 2013 ustalony był na dzień 7 listopada 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Piechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jdiax

Podziel się opinią

Share
d1jdiax
d1jdiax