Trwa ładowanie...
d3f6jvd
d3f6jvd
espi

ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3f6jvd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-11
Skrócona nazwa emitenta
ACARTUS S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ACARTUS S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 11.11.2014 od osoby zobowiązanej Prezesa Zarządu, sporządzonego w Jastrzębiu-Zdrój zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach ACARTUS SA. Z przekazanej informacji wynika, że Prezes Zarządu ? Piotr Piekarski nabył w okresie 12.08.2014-26.09.2014 łącznie 7700 akcji za kwotę 1 704,50 zł. Transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji przedstawiono w załączniku nr 1.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACARTUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-330 Jastrzębie Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
11 LISTOPADA 2
(ulica) (numer)
032 47 515 26 032 47 515 28
(telefon) (fax)
biuro@acartus.pl www.acartus.pl
(e-mail) (www)
113-00-24-382 010572823
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-11 Piotr Piekarski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f6jvd

Podziel się opinią

Share
d3f6jvd
d3f6jvd