Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

ACTION S.A. - Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (24/2013)

ACTION S.A. - Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (24/2013)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w związku z upływającą w dniu 19 lipca 2013 roku kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej ACTION S.A., w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. podjęło uchwałę nr 12, na mocy której dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2013 roku do 19 lipca 2016 roku. W skład Rady Nadzorczej powołano: Pana Łukasza Pawłowskiego ? Niezależny Członek Rady Nadzorczej Pana Karola Orzechowskiego - Niezależny Członek Rady Nadzorczej Panią Iwonę Bocianowską ? Członek Rady Nadzorczej Pana Piotra Kosmalę ? Członek Rady Nadzorczej Pana Marka Jakubowskiego ? Członek Rady Nadzorczej Jednocześnie uchwałą nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. powołało Panią Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2013 roku do 19 lipca 2016 roku. Pan Łukasz Pawłowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału
Zarządzania i Rachunkowości Zarządczej. Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie zajmuje się komunikacją społeczną. W latach 2006 ? 2008 współpracował jako konsultant-doradca z firmami oraz agencjami PR w zakresie kreacji i wdrażania polityki informacyjnej oraz kryzysowej. W latach 2006 ? 2007 początkowo pracował jako konsultant ds. nowych projektów finansowych, potem jako szef projektów finansowych w ASBS Othago. Od 2004 do 2006 roku pełnił funkcję wicedyrektora Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP. W latach 1997 - 2006 był doradcą ds. mediów posłów Jana Rokity oraz Bronisława Komorowskiego. Od 2000 do 2001 roku pełnił funkcję radcy ministra w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 1998 do 2003 pracował jako specjalista w Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1994 ? 1998 pracował dla firmy doradczej Renaissance Technology Group przy wprowadzaniu standardów ISO w firmach polskich. Według złożonego oświadczenia Pan
Łukasz Pawłowski: ? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., ? nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, ? nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Karol Orzechowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA, gdzie odpowiada za doradztwo w zakresie nieruchomości i spraw energetycznych. W ramach swojej praktyki zajmuje się również przekształceniami, fuzjami i przejęciami oraz bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek handlowych. W latach 2010-2012 współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii K&L Gates. W latach 2007-2010 współpracował z warszawskim biurem kancelarii Hogan&Hartson. W latach 2005 - 2006 był doradcą
wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, posła Jana Rokity. W latach 2004-2005 pracował dla Ernst&Young początkowo w ramach działu marketingu, potem w zespole doradztwa podatkowego. Według złożonego oświadczenia Pan Karol Orzechowski: ? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., ? nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, ? nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Iwona Bocianowska Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010
r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993-1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy. Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Bocianowska: ? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., ? nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, ? nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Kosmala Posiada wykształcenie średnie (technik rolnik) ? ukończył Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących w Rusocinie oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących w Rusocinie. Posiada ponadto uprawnienia
instruktora sportowego ? trenera. Pan Piotr Kosmala zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: - w roku 1994 w Szurkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kolarz zawodowy, - w latach 1994?2000 w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego "Mróz" S.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim jako kolarz zawodowy, - w latach 2000?2003 w Zawodowej Grupie Kolarskiej "Mróz" S.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim jako dyrektor ds. sportowych, - od roku 2003 w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Promocja Kolarstwa w Otominie jako dyrektor zarządzający, - w latach 2000-2007 selekcjoner reprezentacji Polski, - w latach 2011-2012 Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Kosmala : ? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., ? nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, ? nie został wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek Jakubowski Posiada średnie wykształcenie ? ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zdobył pracując kolejno: w latach 1970-1995 w Ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie, jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, jako trener kadry w biegach średnich i długich. Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jakubowski : ? nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., ? nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej, ? nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2013-06-07 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96