Trwa ładowanie...
d292w8a

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW. (3/2011)

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW. (3/2011)

Share
d292w8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółkiAD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 22/11, z treści której wynika, iż na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2010 r. i nadać im kod PLADDRG00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oznaczone kodem PLADDRG00015, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech
dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.Informacja o zarejestrowaniu akcji serii E spółki AD.DRAGOWSKI S.A., pod kodem PLADDRG00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.Podstawa prawna:§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2011-01-11 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a