Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (24/2013)
Share
d36d9ov

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 160.4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 29.10.2013 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych następującej treści: "Warszawa, dnia 28 października 2013 roku Lech Drągowski ul. Lesznowolska 5 01-808 Warszawa Zawiadomienie otrzymują: 1. Komisja Nadzoru Finansowego 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 2. Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 Temat: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych "AD.DRĄGOWSKI" S.A. Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu akcji spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. Szczegółowe informacje są zawarte poniżej: 1.Osoba obowiązana - Lech Drągowski, podmiot dokonujący transakcji nabycia/zbycia ? małżonek osoby obowiązanej Małgorzata Drągowska. 2.Więź prawna łącząca osobę obowiązaną z emitentem ? Prezes Zarządu. 3.Instrument finansowy oraz
emitent, którego dotyczy informacja ? akcje spółki "AD.DRĄGOWSKI" S.A. 4.Opis transakcji ? data ? dnia 25 października 2013 roku ? transakcje dokonane przez małżonka osoby obowiązanej, rodzaj transakcji ? sprzedaż 33.588 akcji, średnia cena ? 0,38 złotego. 5.Miejsce transakcji ? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.Tryb zawarcia transakcji ? zlecenia w notowaniach ciągłych. 7.Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 28 października 2013 roku. ( - ) Lech Drągowski" Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AD.DRĄGOWSKI SPOŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AD.DRĄGOWSKI S.A. usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-924 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kopernika 36/40
(ulica) (numer)
22 827 90 83 22 827 99 50
(telefon) (fax)
ad@dragowski.pl www.dragowski.pl
(e-mail) (www)
526-030-09-48 012594154
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Lech Drągowski Prezes Zarządu
2013-10-29 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu
2013-10-29 Bogumiła Stańczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov