Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

ADMASSIVE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AdMassive S.A. w...

ADMASSIVE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AdMassive S.A. w dniu 8 stycznia 2013 r. (1/2013)
Share
d1sig7l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ADMASSIVE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AdMassive S.A. w dniu 8 stycznia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd AdMassive S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 stycznia 2013 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Kenedix Investments Limited Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 662.870 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.325.740 Udział głosów na tym WZA: 67,25%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 56,41% 2. Pan Rafał Michalczyk Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 200.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 400.000 Udział głosów na tym WZA: 20,29% Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,02% 3. Flexaret Investments Limted Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 78.563 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 157.126 Udział głosów na tym WZA: 7,97% Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,69%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADMASSIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADMASSIVE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-456 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czereśniowa 20
(ulica) (numer)
+48 22 863 35 82 +48 12 653 45 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
107-001-37-12 141697924
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Rafał Michalczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l