Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

ADUMA S.A. - Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (8/2014)

ADUMA S.A. - Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (8/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ADUMA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Syndyk masy upadłości Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (ul. Duńska 9, Wrocław 54-427), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102 (?Spółka?) informuje, iż po konsultacji z Departamentem Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów, otrzymane przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej od akcjonariusza Marcina Wandziocha. Syndyk masy upadłości Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej treść otrzymanego zawiadomienia: ?Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniach 01.12.2014 r. - 02.12.2014 r. podczas sesji na
GPW dokonałem zakupu akcji ADUMA S.A. z siedzibą w Wrocławiu w wyniku czego przekroczyłem próg 5% udziału w tej spółce. Przed dokonaniem transakcji nie posiadałem akcji spółki ADUMA S.A. W dniu 01-02 grudnia 2014 roku nabyłem łącznie 78,144 szt akcji ADUMA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji aktualnie posiadam 78,144 szt akcji ADUMA S.A., stanowiących łącznie udział 6,23% w kapitale zakładowym spółki ADUMA S.A., uprawniających do wykonywania 78,144 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu ADUMA S.A. Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje ADUMA S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c wyżej powołanej ustawy." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADUMA S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-427 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Duńska | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 72 77 057 | | 22 18 81 281 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-29-92-201 | | 021167590 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Adam Ciesielczuk Syndyk masy upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2