Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

ADV.PL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A. (57/2...

ADV.PL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A. (57/2012)
Share
d162xbr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
ADV.PL
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 grudnia 2012 roku, tj. w trzeciej części obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Podjęte Uchwały 10.12.12.pdf Podjęte Uchwały na NWZA 10.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA ADV S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADV.PL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Kamila KArpińska członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr