Trwa ładowanie...
dzdz8hc

AEDES - Nieziszczenie się warunku istotnej umowy (43/2014) - EBI

AEDES - Nieziszczenie się warunku istotnej umowy (43/2014)

Share
dzdz8hc

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 43 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nieziszczenie się warunku istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie(dalej: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dn. 29.05.2013 r. dotyczącego zawarcia znaczącej umowy (dalej: ?Umowa?) ze spółką Sento S.A. (dalej: ?Kontrahent?), informuje iż w dn. 10.12.014 r. wpłynęło do Spółki podpisane obustronnie porozumienie ws. rozwiązania wskazanej Umowy na realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku handlowo-usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wielickiej w Krakowie". Warunkiem rozpoczęcia realizacji Umowy było uzyskanie do końca 2014 roku przez Kontrahenta przy wsparciu Spółki pozwolenia na budowę obiektu. Warunek ten nie ziścił się ze względu na zmianę przez Kontrahenta planowanego terminu realizacji umowy. Nowy termin realizacji nie został jeszcze określony. Wobec wskazanej sytuacji Emitent oraz Kontrahent zdecydowali o zawarciu ww. Porozumienia, wskutek czego Spółka otrzymała zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z
przygotowaniem do realizacji wskazanej Umowy. Jednocześnie, Zarząd Spółki wyraża nadzieję, iż Kontrahent uzyska stosowne pozwolenia i projekt będzie kontynuowany w 2015 roku. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc