Trwa ładowanie...
d4685yk

AerFinance - Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015 / Transmission dates of quarterly rep ... - EBI

AerFinance - Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015 / Transmission dates of quarterly reports in 2015 (1/2015)

Share
d4685yk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Daty przekazywania raportów kwartalnych w 2015 / Transmission dates of quarterly reports in 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Administracyjna AerFinance SE informuje, że raporty kwartalne Spółki w roku 2015 będą przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 ? 2 lutego 2015 r. 2. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - 30 kwietnia 2015 r. 3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - 30 lipca 2015 r. 4. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - 29 października 2014 r. 5. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 roku - 17 czerwca 2015 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 pkt 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Transmission of quarterly reports in 2015 The Administrative Organ of AerFinance SE hereby informs, that dates for the transmission of quarterly reports in 2015 are
as follows: 1. Company and consolidated report for 4th quarter of accounting year 2014 ? 2nd of February 2015 2. Company and consolidated report for 1st quarter of accounting year 2015 - 30th of April 2015 3. Company and consolidated report for 2nd quarter of accounting year 2015 ? 30th July 2015 4. Company and consolidated report for 3rd quarter of accounting year 2015 ? 29th October 2015 5. Company and consolidated report for 2014 - 17th of July 2014 Any changed of above listed dates will be announced via EBI system. Legal basis Article 6 point 14.1 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4685yk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4685yk

Podziel się opinią

Share
d4685yk
d4685yk