Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

AerFinance plc - Podpisanie Listu Intencyjnego // Letter of Intent (19/2014) - EBI

AerFinance plc - Podpisanie Listu Intencyjnego // Letter of Intent (19/2014)
Share
dfwadbk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Listu Intencyjnego // Letter of Intent | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Listu Intencyjnego // Letter of Intent Zarząd AerFinance PLC. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru zbycia 1500 udziałów (tj. 25% wszystkich udziałów) w spółce Positive Technology Sp. z o.o. siedzibą w Gliwicach,przez spółkę zależną Emitenta AerFinance Ventures sp. z o.o. . Podpisany list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do realizacji transakcji i stanowi jedynie wyraz zainteresowania stron jej przeprowadzeniem. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. The Board of Directors of AerFinance PLC (?issuer?) hereby informs, that on 8th of July 2014 a Letter of Intent was signed by Issuer?s subsidiary ? AerFinance Ventures sp. z o.o. in respect of disposal 1500 shares of Positive Technology sp. z o.o. that represents 25 % of share capital. This Letter of Intent is not
binding, however it expresses a mutual interest of both parties to continue negotiations. Legal Basis § 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk