Trwa ładowanie...
d1tqa7i

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dot...

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2/2012)

Share
d1tqa7i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-07
Skrócona nazwa emitenta
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 71 Ustawy o ofercie - wnioski o zwolnienie z obowiązku przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Szymona Gawryszczaka, Prezesa Zarządu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie art.69 Szymon Gawryszczak.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostródzka 38
(ulica) (numer)
+48 (71) 354 07 93 +48 (71) 354 07 93
(telefon) (fax)
biuro@arisa.com.pl www.arisa.com.pl
(e-mail) (www)
899-261-64-11 020739787
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Tomasz Kurek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqa7i

Podziel się opinią

Share
d1tqa7i
d1tqa7i