Trwa ładowanie...
d16yb0m
d16yb0m
espi

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok ob ... - EBI

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d16yb0m
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą nr 02/02/2015 działając na podstawie § 19 ust. 2 lit. k statutu Emitenta wybrała biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz zbadania skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2014. Podmiotem tym został Zespół Dyplomowanych Biegłych Księgowych Rewidentów RAL s. c. R. Jendrośka, A. Dorosz, S. Bicki z siedzibą w Oławie (55-200) przy ul. Kutrowskiego 41/3, który jest wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 128. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Katarzyna Sapa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16yb0m

Podziel się opinią

Share
d16yb0m
d16yb0m