Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

AGORA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S ...

AGORA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku (21/2014)
Share
dm1ulkm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku dysponowali 48.967.844 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 50 937 386 akcji był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 62,51% (31.841.444 akcji). Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. posiadali: - Agora - Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 22.528.252 głosy, tj. 46,01% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 33,1% ogólnej liczby głosów. - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień: 8.919.006 głosów tj. 18,21% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 13,10% ogólnej liczby głosów. - ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 6.808.508 głosów tj. 13,90% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 10,00% ogólnej liczby głosów. - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK: 2 710 00 głosów tj. 5,53% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 3,98% ogólnej
liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Shareholders who held at least 5% of total number of votes during the Ordinary General Meeting of Agora S.A. on June 24th, 2014 The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("The Company") informs that shareholders who participated in the Ordinary General Meeting of Agora S.A. on June 24th, 2013 held 48,967,844 votes. As a result, the statutory capital of the Company in the amount of 50,937,386 shares, was represented at the Ordinary General Meeting in 62.51% (31,841,444 shares). At least 5% of the total number of votes during this Ordinary General Meeting was held by: - Agora - Holding Sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw: 22,528,252 votes, i.e. 46.01% votes during the Meeting and 33.10% of the total number of votes. - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Zlota Jesien": 8,919,006 votes i.e. 18.21% votes during the Meeting and 13.10% of the total number of votes. - ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 6,808,508 votes, i.e. 13.90% during the Meeting and 10.00% of the total number
of votes. - AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK: 2,710,00 votes, i.e. 5.53% during the Meeting and 3.98% of total number of votes. | | |
| | | | |

dm1ulkm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartosz Hojka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm