Trwa ładowanie...
d1r0wii
espi

AGORA - Zamiar zgłoszenia kandydatów do zarządu Spółki (5/2013)

AGORA - Zamiar zgłoszenia kandydatów do zarządu Spółki (5/2013)
Share
d1r0wii
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zamiar zgłoszenia kandydatów do zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2013 roku otrzymał od spółki Agora-Holding sp. z o.o., będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym 100% uprzywilejowanych akcji serii A, informację o zamiarze zgłoszenia na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki następujących kandydatur na członków zarządu Spółki: Pana Bartosza Hojki oraz Pana Roberta Musiała. Zgodnie z otrzymaną informacją zgłoszenie kandydatur spełniające wymogi formalne wskazane w §30 ust. 1 statutu Spółki nastąpi nie później niż na 7 dni przed terminem najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The intention to nominate board membersThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (the Company), hereby informs that on February 14, 2013, the Company received a notification from Agora-Holding sp. z o.o., a shareholder holding 100% of the registered preference series A shares, that Agora-Holding sp. z o.o. intends to nominate at the next annual general meeting of the Company following candidates for board members of the Company: Mr. Bartosz Hojka and Mr. Robert Musiał. According to the notification the nominations that meet the formal requirements set out in § 30. 1 of the Statute of the Company will take place no later than 7 days before the date of the next annual general meeting of the Company.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Grzegorz Kossakowski członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r0wii

Podziel się opinią

Share
d1r0wii
d1r0wii