Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (9/2013)

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (9/2013)
Share
d4c1h1q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej informuje, iż w dniu 28 października 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Roman Gabrysia, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot blisko związany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji AGROTOUR S.A. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 21 sierpnia 2013 r. Roman Gabryś nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,09 zł za akcję; 2. W dniu 22 sierpnia 2013 r. Roman Gabryś nabył 600 akcji Spółki po średniej cenie 1,05 zł za akcję; 3. W dniu 27 sierpnia 2013 r. Roman Gabryś nabył 1.900 akcji Spółki po średniej cenie 1,10 zł za akcję; 4. W dniu 27 sierpnia 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,09 zł za akcję; 5. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Roman Gabryś nabył 850 akcji Spółki po średniej cenie 1,11 zł za
akcję; 6. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 1.123 akcji Spółki po średniej cenie 1,11 zł za akcję; 7. W dniu 29 sierpnia 2013 r. Roman Gabryś nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,11 zł za akcję; 8. W dniu 29 sierpnia 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 877 akcji Spółki po średniej cenie 1,11 zł za akcję; 9. W dniu 03 września 2013 r. Roman Gabryś nabył 950 akcji Spółki po średniej cenie 1,12 zł za akcję; 10. W dniu 04 września 2013 r. Roman Gabryś sprzedał 1.550 akcji Spółki po średniej cenie 1,12 zł za akcję. 11. W dniu 04 września 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 1.600 akcji Spółki po średniej cenie 1,12 zł za akcję. 12. W dniu 06 września 2013 r. Roman Gabryś nabył 1.780 akcji Spółki po średniej cenie 1,14 zł za akcję; 13. W dniu 09 września 2013 r. Roman Gabryś nabył 40 akcji Spółki po średniej cenie 1,14 zł za akcję; 14. W dniu 09 września 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 20 akcji Spółki po średniej cenie 1,15 zł za akcję; 15. W dniu 10 września 2013
r. Podmiot blisko związany sprzedał 580 akcji Spółki po średniej cenie 1,15 zł za akcję; 16. W dniu 13 września 2013 r. Roman Gabryś sprzedał 1.323 akcji Spółki po średniej cenie 1,09 zł za akcję. 17. W dniu 04 października 2013 r. Roman Gabryś sprzedał 1.378 akcji Spółki po średniej cenie 1,04 zł za akcję. 18. W dniu 09 października 2013 r. Roman Gabryś sprzedał 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,99 zł za akcję. 19. W dniu 14 października 2013 r. Podmiot blisko związany sprzedał 500 akcji Spółki po średniej cenie 0,99 zł za akcję. Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 10.720 akcji po średniej cenie 1,11 zł za akcję oraz zbycia 16.351 akcji po średniej cenie 1,07 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-438 Brenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Leśnica 61 19
(ulica) (numer)
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
(telefon) (fax)
info@agrotoursa.pl agrotoursa.pl
(e-mail) (www)
5482545283 240790306
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q