Trwa ładowanie...
d1jy32m

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (3/2015)

AGROTOUR S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta (3/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGROTOUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcjonariusza Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej ("Emitent", "Spółka"), informuje iż w dniu 19 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, w sprawie dokonanych przez niego następujących transakcji sprzedaży akcji AGROTOUR S.A. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 05.01.2015 r. Członek Zarządu Emitenta kupił 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,40 zł za akcję. 2. W dniu 08.01.2015 r. Członek Zarządu Emitenta kupił 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki po średniej cenie 0,39 zł za akcję. 3. W dniu 08.01.2015 r. Członek Zarządu Emitenta kupił 190 (słownie: sto dziewięćdziesiąt) akcji Spółki po średniej cenie 0,39 zł za akcję. 4. W dniu 13.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta sprzedał 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 0,34 zł za akcję. 5. W dniu 13.03.2015 r.
Członek Zarządu Emitenta sprzedał 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję. 6. W dniu 13.03.2015 r. Członek Zarządu Emitenta na podstawie umowy cywilno-prawnej kupił 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji Spółki po średniej cenie 1,05 zł za akcję. Członek Zarządu w nadesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGROTOUR S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-438 | | Brenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lesnica | | 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 33 810 06 37 | | +48 33 810 06 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@agrotursa.pl | | agrotursa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5482545283 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Roman Gabrys Prezes Zarządu Roman Gabrys

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m