Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

AGTES - Regulamin programu nabywania przez spółkę AGTES SA akcji własnych (14/2014) - EBI

AGTES - Regulamin programu nabywania przez spółkę AGTES SA akcji własnych (14/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Regulamin programu nabywania przez spółkę AGTES SA akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGTES SA (Emitent) w nawiązaniu do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku dot. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Emitenta i utworzenia w związku z tym kapitału rezerwowego, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin programu nabywania przez spółkę AGTES SA akcji własnych, zatwierdzony uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 25 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
AGTESRagulaminskupuakcjiwlasnych-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Pawlikowski Prezes Zarządu
Andrzej Góralski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u