Trwa ładowanie...
d3r4jki
espi

AIRWAY MEDIX - Podpisanie znaczącej umowy z Ambu A/S (5/2014) - EBI

AIRWAY MEDIX - Podpisanie znaczącej umowy z Ambu A/S (5/2014)
Share
d3r4jki

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy z Ambu A/S | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Airway Medix S.A. (?Emitent?) informuje, iż dnia 11 listopada 2014 roku Emitent zawarł strategiczną umowę dystrybucyjną (?Umowa?) z firmą Ambu A/S (?Ambu?) z siedzibą w Ballerup, w Danii. Ambu jest światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej. W ramach zawartej Umowy Ambu będzie dystrybuowało rozwiązanie Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) na terenie Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii. Umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku i została zawarta na 12 miesięcy. Emitent oczekuje, że w ramach Umowy zostanie rozdystrybuowanych minimum 12 000 szt. urządzenia o wartości około 200 000 $. Strony Umowy postanowiły, iż po jej wygaśnięciu dokonają oceny jej wyników oraz zdecydują o rozszerzeniu współpracy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Orłowski Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4jki

Podziel się opinią

Share
d3r4jki
d3r4jki