Trwa ładowanie...
d21jc96

AITON CALDWELL S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (1/2012)

AITON CALDWELL S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (1/2012)

Share
d21jc96
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-23
Skrócona nazwa emitenta
AITON CALDWELL S.A.
Temat
Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Aiton Caldwell S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23/01/2012r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu w dniach od 10/01/2012 r. do 18/01/2012 r. 1363 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect po następujących cenach: W dniu 10/01/2012 r., 454 sztuk akcji, po średniej cenie 19,03 zł za akcję, W dniu 11/01/2012 r., 5 sztuk akcji, po średniej cenie 20,50 zł za akcję, W dniu 12/01/2012 r., 79 sztuk akcji, po średniej cenie 20,00 zł za akcję, W dniu 17/01/2012 r., 485 sztuk akcji, po średniej cenie 21,03 zł za akcję, W dniu 18/01/2012 r., 340 sztuk akcji, po średniej cenie 20,02 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21jc96

| | | AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AITON CALDWELL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-172 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trzy Lipy | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 50 50 000 | | 58 50 50 001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-304-27-23 | | 220676951 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-23 Jan Wyrwiński Prezes Zarządu
2012-01-23 Michał Krużycki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21jc96

Podziel się opinią

Share
d21jc96
d21jc96