Trwa ładowanie...
d10x6w3

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (23/2014)

AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (23/2014)

Share
d10x6w3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AITON CALDWELL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Aiton Caldwell Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25/11/2014 otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Na podstawie art. 160. ust 4 w/w ustawy, Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego udostępnienia otrzymanej informacji. Z przekazanego zawiadomienia wynika, że osoba obowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) kupiła: ? w dniu 23/09/2014 r. 2.440 akcji po średniej cenie 1,0496 zł za jedną akcję, ? w dniu 25/09/2014 r. 417 akcji po średniej cenie 1,0000 zł za jedną akcję, ? w dniu 02/10/2014 r. 3.143 akcji po średniej cenie 1,0799 zł za jedną akcję, ? w dniu 17/10/2014 r. 3.500 akcji po średniej cenie 1,0400 zł za jedną akcję. Ponadto, z zawiadomienia wynika, że osoba obowiązana (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) sprzedała: ? w dniu 19/11/2014 r. 10.868 akcji po średniej cenie 1,0300 zł za jedną akcję. Wszystkie transakcje odbyły się w transakcjach
sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie w raporcie jej imienia i nazwiska, a zatem na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 roku, Spółka nie przekazała tych danych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AITON CALDWELL S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-172 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Trzy Lipy | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 50 50 000 | | 58 50 50 001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 583-304-27-23 | | 220676951 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Jan Wyrwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3