Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Zarządu Spółki na kolejna kadencję (34/2014) - EBI

AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Zarządu Spółki na kolejna kadencję (34/2014)
Share
dm1ulkm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie członka Zarządu Spółki na kolejna kadencję
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24.06.2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 6/2014 powołując w skład Zarządu Spółki na kolejną, pięcioletnią kadencję, przypadającą na lata 2014 ? 2018, Pana Pawła Barańskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Podstawa Prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Barański Prezes Zarządu
Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm