Trwa ładowanie...
d1ez7t6

AKCEPT FINANCE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

AKCEPT FINANCE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Spółki AKCEPT Finance S.A. (1/2013)

Share
d1ez7t6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AKCEPT FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach Spółki AKCEPT Finance S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 31 stycznia 2013 r. zawiadomienia przekazanego przez osobę obowiązaną w trybie Art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) w związku z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do niektórych informacji poufnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1950) o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w 2012 roku przez osobę wchodzącą w skład zarządu Spółki, tj. Pana Pawła Barańskiego - Prezesa Zarządu Spółki. Z treści zawiadomienia wynika, że łączna wartość transakcji nie przekroczyła w 2012 roku równowartości 5.000 euro.?? Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Paweł Barański nabył w
2012 roku następujące akceji Spółki: - w dniu 31-01-2012 roku 11 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,21 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 13,31 zł, - w dniu 01-02-2012 roku 200 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,21 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 242,00 zł, - w dniu 15-02-2012 roku 8 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,20 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 9,60 zł, - w dniu 28-02-2012 roku 50 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,25 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 62,50 zł, - w dniu 29-02-2012 roku 100 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,25 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 125,00 zł, - w dniu 11-04-2012 roku 100 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,29 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 129,00 zł, - w dniu 25-05-2012 roku 100 sztuk akcji
AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,25 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 125,00 zł, - w dniu 18-06-2012 roku 100 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,25 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 125,00 zł, - w dniu 06-09-2012 roku 400 sztuk akcji AKCEPT Finance S.A. po cenie nabycia wynoszącej 1,12 zł za akcję, tj. w łącznej kwocie nabycia wynoszącej 448,00 zł, Nabycie akcji Spółki zostało przeprowadzone każdorazowo podczas sesji na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie - transakcje sesyjne. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

| | | AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AKCEPT FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-400 | | Mysłowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mikołowska | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 317 14 00 | | (32) 317 14 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 222-087-32-11 | | 241491267 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Paweł Barański Prezes Zarządu
2013-02-01 Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

Podziel się opinią

Share
d1ez7t6
d1ez7t6