Trwa ładowanie...
d2ufhka

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (75/2014) - EBI

AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (75/2014)

Share
d2ufhka
NEW CONNECT
Raport EBI nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 25.11.2014 roku Spółka zawarła, datowany na dzień 24.11.2014 roku, Aneks do Umowy faktoringowej - faktoring należności pełny z przedsiębiorstwem z branży handlowej. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta z dotychczas obowiązującego limitu w kwocie 500.000,00 PLN do kwoty 700.000,00 PLN. Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 31.12.2015 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP. Podstawa Prawna:?§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Barański Prezes Zarządu
Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

Podziel się opinią

Share
d2ufhka
d2ufhka