Trwa ładowanie...
d1hg03m
d1hg03m
espi

AKCEPT FINANCE - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (70/2014) - EBI

AKCEPT FINANCE - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (70/2014)
Share
d1hg03m
NEW CONNECT
Raport EBI nr 70 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17.11.2014 roku Spółka zawarła, datowaną na dzień 07.11.2014 roku, Umowę Ramową Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym - faktoring należności niepełny z przedsiębiorstwem z branży budowlanej. Umowa ma charakter Umowy faktoringowej z regresem. Przyznany łączny odnawialny limit finansowania wynosi: 550.000,00 PLN. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a odnawialny limit obowiązuje do dnia 31.12.2015 roku z możliwością przedłużenia. Warunki umowy nie odbiegają od stosowanych na rynku usług faktoringowych dla MSP. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Barański Prezes Zarządu
Monika Tymińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg03m

Podziel się opinią

Share
d1hg03m
d1hg03m