Trwa ładowanie...
d1wykee
d1wykee

Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 VI o skupie akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alchemii zdecydują o skupie akcji w celu umorzenia lub odsprzedaży po cenie nie wyższej niż 1,3 zł i nie wyższej niż 15,0 zł za jedną akcję oraz o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwała na walne, zaplanowane na 17 czerwca.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1wykee

"Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. w okresie nie dłuższym niż do dnia 17 czerwca 2020 r. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna, tj. 1,30 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł za jedną akcję. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte" - czytamy w projektach uchwał.

Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte, podano także.

"Otwarcie nowego skupu akcji własnych umożliwi zarządowi spółki skumulowanie istotnego pakietu akcji własnych, do zaoferowania potencjalnym inwestorom w momencie realizacji projektów inwestycyjno-rozwojowych, a pozyskane w ten sposób środki stanowić będą uzupełnienie niezbędnego do ich realizacji finansowania. W przypadku jeżeli ww. plany nie powiodą się skupione akcje własne mogą zostać umorzone" - czytamy w uzasadnieniu zarządu do projektów uchwał.

d1wykee

Akcjonariusze Alchemii podczas walnego zdecydują także o niewypłacaniu dywidendy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Alchemia S.A. postanawia zysk netto za 2014 rok w kwocie 17 804 265,17 zł wynikający ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2014 r., przeznaczyć:

a) w kwocie 1 607 526,03 na pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za 2013 r.

b) w kwocie 16 196 739,14 zł na zasilenie kapitału zapasowego spółki Alchemia S.A."- czytamy także w projektach uchwał.

d1wykee

W 2014 r. spółka miała 15,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 17,8 mln zł wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.

(ISBnews)

d1wykee

Podziel się opinią

Share

d1wykee

d1wykee