Trwa ładowanie...
d3sdzbt

Akcjonariusze Apatora zdecydują 13 VI o łącznie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 33,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca br. Uwzględniają wypłaconą zaliczką, kwota dywidendy na akcję wynosi 1 zł.

Share
d3sdzbt

"Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 58 351 468,76 zł w następujący sposób:

- dywidenda 33 107 028,00 zł

- kapitał zapasowy 25 244 440,76 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

d3sdzbt

Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 została w grudniu ub.r. wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9 932 108,40 zł, czyli 0,3 zł na akcję.

"Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 23 174 919,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku" - czytamy dalej.

Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,7 zł na akcję ma nastąpić 28 czerwca 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Apatora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 26,49 mln zł z zysku za 2014 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,8 zł brutto, uwzględniając wypłaconą wcześniej dywidendę zaliczkową.

d3sdzbt

Apator odnotował 60,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 58,35 mln zł wobec 49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt