Trwa ładowanie...
ddr9nml

Akcjonariusze CTE zdecydują o podwyższeniu kapitału na walnym 17 listopada

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br. walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 650 tys. akcji, podała spółka.

Share
ddr9nml

"Dynamiczny rozwój spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. Obecnie rozważamy różne formy pozyskania niezbędnych środków, w tym także emisję akcji. Podjęcie zaproponowanej uchwały przez akcjonariuszy umożliwi szybsze przeprowadzenie tego procesu w przyszłości" - powiedział prezes Jarosław Bronowski, cytowany w komunikacie.

Projekt uchwały przewiduje emisję do 650 tys. akcji, co stanowi 21,7% obecnego kapitału zakładowego. Ewentualna emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru.

Pozyskanie finansowania od inwestorów przyczyni się do przyśpieszenia rozwoju spółki. Priorytetowym założeniem jest rozszerzenie sprzedaży cenosfery o rynki zagraniczne oraz opracowanie nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o cenosferę.

"Rozwijamy ofertę produktowa w celu zwiększenia sprzedaży wysokomarżowej cenosfery. Pozyskanie nowych klientów jest procesem długotrwałym, ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia właściwości fizycznych i chemicznych cenosfery w produktach końcowych przez finalnych klientów. Dlatego obecnie wzmacniamy naszą aktywność w obszarze opracowania innowacyjnych zastosowań cenosfery, aby pozyskać nowych klientów z innych gałęzi gospodarki oraz prowadzimy rozmowy na temat współpracy z podmiotami z Bliskiego Wschodu" - dodał Bronowski.

ddr9nml

CTE równolegle prowadzi prace nad pozyskaniem finansowania innowacyjnych projektów z innych źródeł. Spółka ubiega się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na opracowanie innowacyjnych produktów i znalezienie nowych zastosowań dla cenosfery.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczęła działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. Akcje spółki zadebiutowały 9 czerwca 2015 r. na NewConnect.

(ISBnews)

ddr9nml

Podziel się opinią

Share
ddr9nml
ddr9nml