Trwa ładowanie...
d3keb4e

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w wysokości 5,1 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka.

Share
d3keb4e

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [?] po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem zarządu i oceną tego wniosku dokonaną przez radę nadzorczą w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2015, postanawia zysk netto za rok 2015 w wysokości 5 104 488,24 zł przeznaczyć w części, tj. w kwocie 432 564,36 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części, tj. w kwocie 4 671 923,88 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Cube.ITG odnotowało 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 5,1 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,72 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)

d3keb4e

Podziel się opinią

Share
d3keb4e
d3keb4e