Trwa ładowanie...
d1mjhzb

Akcjonariusze Kofoli zgodzili się na 0,65 zł dywidendy na akcję oraz buy-back

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Kofoli postanowili pokryć stratę netto spółki za 2013 r. w wysokości 166,17 mln zł środkami z kapitału zapasowego oraz przeznaczyć 17,00 mln zł  z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale zapasowym z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy, która wyniesie 0,65 zł na akcję, podała spółka. Ponadto postanowili przeznaczyć 566 tys. zł na skup akcji własnych.
Share
d1mjhzb

"Biorąc pod uwagę postanowienia § 1 i 2 łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosić będzie 17.004.246,35 zł. W dywidendzie wynoszącej 0,65 zł na jedną akcję będą uczestniczyły akcje spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G, z wyłączeniem akcji własnych spółki" - czytamy w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Dzień dywidendy ustalono na 23 września, a dzień wypłaty dywidendy na 8 grudnia 2014 r.

ZWZ przyjęło także program odkupu akcji własnych spółki. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w ramach programu wynosi 566 tys. zł, a cena nabycia jednej akcji nie może być wyższa niż 40 zł, podano w odrębnym komunikacie.

d1mjhzb

"Celem Programu odkupu akcji własnych jest umożliwienie nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. W ocenie emitenta obecna cena akcji spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja programu odkupu leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy w sytuacji, gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej" - tłumaczy spółka.

Łączna liczba akcji objętych Programem odkupu wyniesie nie więcej niż 106.484 akcji, co stanowi w przybliżeniu 0,4069% kapitału zakładowego spółki. Program odkupu będzie trwał maksymalnie do 31 maja 2015 r. lub do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez ZWZ na realizację Programu.

Kofola odnotowała 122,81 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 26,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2013 r. wyniosła 166,17 mln zł wobec 11,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.

(ISBnews)

d1mjhzb

Podziel się opinią

Share
d1mjhzb
d1mjhzb