Trwa ładowanie...
d6vy3a9

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o 1 zł warunkowej dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

Share
d6vy3a9

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku, uchwaliło, iż zysk netto osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 2 571 142 tys. zł oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tys. zł, łącznie w wysokości 3 821 142 tys. zł dzieli się w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. zł,

2) kapitał zapasowy w wysokości 2 500 000 tys. zł,

d6vy3a9

3) kapitał rezerwowy w wysokości 71 142 tys. zł" - czytamy w uchwale.

Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 r. (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:

1) bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz

2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku, które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym banku za III kwartał 2016 r. - spowodowałoby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi, podano także.

d6vy3a9

"W przypadku braku spełnienia warunków dywidendy, zysk netto banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 2 571 142 tys. zł oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tys. zł dzieli się w następujący sposób:

1) na kapitał zapasowy w wysokości 3 750 000 tys. zł,

2) na kapitał rezerwowy w wysokości 71 142 tys. zł" - czytamy dalej.

Zarząd banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków dywidendy albo braku ich spełnienia najpóźniej do 9 grudnia 2016 r.

d6vy3a9

W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r. Bank w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję; wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji banku, czyli 1 250 000 000 akcji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

d6vy3a9

Podziel się opinią

Share
d6vy3a9
d6vy3a9