Trwa ładowanie...
d3mqdtl
d3mqdtl

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o zmianach w statucie

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o zmianach w statucie banku, które przyznają większe uprawnienia radzie nadzorczej w zakresie powoływania członków zarządu i przypisywaniu im obszarów odpowiedzialności, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez MSP zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, minister skarbu Dawid Jackiewicz przyjął " z zadowoleniem".
Share
d3mqdtl

W nowym statucie podporządkowanie członkom zarządu poszczególnych obszarów działalności banku ustalać będzie regulamin zarządu, zatwierdzany przez radę nadzorczą. Jedynym członkiem zarządu, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności banku są narzucone regulaminowi zarządu jest członek zarządu do spraw ryzyka.

"Pod nieobecność prezesa zarządu jego obowiązki wykonuje członek zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności prezesa i członka zarządu do spraw ryzyka, obowiązki prezesa zarządu wykonuje osoba wskazana przez prezesa zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki prezesa zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek zarządu" - głosi jeden z punktów statutu.

"Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, przyjmuję z zadowoleniem. Zmiany w statucie PKO BP mają na celu przywrócenie ogólnej zasady, zgodnie z którą rada nadzorcza ma prawo wpływać na kształt całego zarządu. Dotychczas statut PKO BP był wyjątkiem od tej reguły, co w skrajnym przypadku mogło prowadzić do paraliżu decyzyjnego" - napisał minister skarbu Dawid Jackiewicz w komentarzu do dzisiejszej decyzji NWZ PKO BP.

d3mqdtl

Poprawiony statut spółki zapewnia stabilność i ciągłość działania organów korporacyjnych w długim okresie, dodał.

"Jestem przekonany, że przywrócenie radzie nadzorczej kompetencji do formowania kształtu zarządu wzmocni współpracę między organami korporacyjnymi oraz wewnątrz nich. Liczę też, że nowa rada nadzorcza - w oparciu o doświadczenia z ubiegłych tygodni - będzie wykazywać się ponadstandardową wrażliwością na kwestie związane z komunikacją z rynkiem i klientami. Zgoda prawie wszystkich akcjonariuszy PKO BP jest dla mnie wyraźnym sygnałem, że obrany przez nas kierunek wzmacniania nadzoru właścicielskiego jest oceniany jako korzystny dla spółek i ich właścicieli" - napisał także Jackiewicz.

Za uchwałą zmieniającą status banku podczas dzisiejszego NWZ oddano 96,82% głosów.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali dziś także o zmianach w radzie nadzorczej i na wniosek Skarbu Państwa odwołali z rady nadzorczej 6 osób. Jednocześnie akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej 5 osób na wniosek SP oraz 2 przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych.

Skarb Państwa ma 31,39% akcji PKO BP.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d3mqdtl

Podziel się opinią

Share
d3mqdtl
d3mqdtl