Trwa ładowanie...
d4762nk

Akcjonariusze zadecydują o splicie akcji PZU

We wtorek akcjonariusze PZU zadecydują, czy dokonać splitu akcji spółki, czyli ich podziału w stosunku 1:10. Propozycja zarządu spółki zakłada obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,10 zł. Akcjonariusze zadecydują także o wypłacie dywidendy.

Share
d4762nk

Split, czyli podział akcji, to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną i polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu, ale po jego przeprowadzeniu odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się liczba akcji w obrocie.

Spółka zaproponowała, by podział akcji nastąpił w stosunku 1:10, czyli z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 akcji do 863 523 000 akcji. Celem tej operacji ma być zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych i dywersyfikacja akcjonariatu. W piątek jedna akcja ubezpieczyciela na warszawskiej giełdzie kosztowała ok. 446 zł.

Walne zadecyduje także o podziale ponad 2,6 mld zł zysku PZU za zeszły rok. Zarząd zaproponował, by na dywidendę przeznaczyć ok. 2,59 mld zł, co oznacza 30 zł na akcje. Reszta zysku ma trafić na kapitał zapasowy spółki i jej fundusz świadczeń socjalnych.

Akcjonariusze zdecydują także, czy przyjąć proponowane przez ministerstwo skarbu zmiany w statucie zakładające wzmocnienie rady nadzorczej spółki kosztem jej zarządu. Ministerstwo zaproponowało na przykład, by rada nadzorcza - inaczej niż to jest obecnie - nie potrzebowała wniosku prezesa by powołać lub odwołać członków zarządu spółki.

d4762nk

Ponadto, w opinii MSP to rada - a nie prezes - powinna wyznaczać zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu. Podobne zmiany MSP próbowało przeforsować w PKO BP, ale propozycje nie uzyskały większości na walnym akcjonariuszy banku, które odbyło się w czwartek.

Skarb Państwa jest właścicielem 35 proc. akcji PZU.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa zarządza także otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. W 2013 r. PZU zarobiło 3,3 mld zł.

d4762nk

Podziel się opinią

Share
d4762nk
d4762nk