Trwa ładowanie...
dp57iq5

Aktywa Altus TFI wzrosły do 6,62 mld zł na koniec grudnia

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec grudnia 2014 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na postawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 6,62 mld zł (wobec 6,31 mld zł na koniec listopada).

Share
dp57iq5

Według komunikatu na powyższą sumą aktywów składały się:

- 884 191 599,32 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

- 261 134 645,95 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

dp57iq5

- 1 533 870 904,72 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

- 1 475 774 558,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

- 2 465 057 570,74 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

dp57iq5

Podziel się opinią

Share
dp57iq5
dp57iq5