Trwa ładowanie...
d26eaiy
09-09-2016 15:34

Aktywa netto TFI wzrosły o 1,2% m/m do 261,16 mld zł w sierpniu

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Wartość aktywów pod zarządzaniem krajowych TFI wzrosła o 1,2% w skali miesiąca do 261,16 mld zł na koniec sierpnia. Wartościowo był to najwyższy przyrost od 3 miesięcy. Znaczny przyrost środków zgromadzonych w portfelach funduszy to efekt kontynuacji zwyżek na rynkach finansowych, połączony z wysokim bilansem sprzedaży funduszy, podały Analizy Online.

d26eaiy
d26eaiy

"Indeksy mWIG40 i sWIG80 wzrosły odpowiednio o +9,6% i +3,9% w sierpniu. Miało to korzystny wpływ na wynik zarządzania, który to w większym stopniu przyczynił się do wzrostu aktywów netto funduszy z oferty TFI. Drugim z czynników, mającym dodani wpływ na wartość środków zgromadzonych w portfelach funduszy było wysokie saldo wpłat i wypłat. Według naszych szacunków, w sierpniu bilans sprzedaży całego rynku wyniósł blisko +1,2 mld zł" - czytamy w raporcie.

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy, większość z tych środków trafiło do funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców. W sierpniu ich saldo wpłat i umorzeń według naszych szacunków wyniosło blisko +1,1 mld zł. Ten czynnik, w połączeniu z wysokim wynikiem zarządzania, sprawił, że aktywa funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców wzrosły o +2,1% do 127,7 mld zł.

"Zwyżki na GPW miały przede wszystkim pozytywny wpływ na wartość środków zgromadzonych w portfelach funduszy akcyjnych. W sierpniu aktywa netto w tym segmencie zwiększyły się aż o +0,7 mld zł, czyli +2,7% do 27,8 mld zł. Dotyczyło to głównie funduszy akcji polskich, które dzięki umocnieniu cen akcji małych i średnich spółek odnotowały wysoki wynik zarządzania. W znacznie mniejszym stopniu (o +60 mln zł) zwiększyły się środki zgromadzone w portfelach funduszy akcji zagranicznych" - czytamy dalej.

Dobra koniunktura na GPW sprzyjała również pomnażaniu aktywów przez fundusze mieszane. Zwyżki cen akcji w sierpniu wpłynęły korzystnie na wynik zarządzania funduszy o tym profilu ryzyka. Był to główny czynnik wspomagający przyrost wartości środków zgromadzonych w tym segmencie. Aktywa zwiększyły się o 0,3 mld zł do 31,3 mld zł.

d26eaiy

"Procentowo największy przyrost aktywów netto w sierpniu odnotowaliśmy w segmencie absolutnej stopy zwrotu. Wartość środków zgromadzonych w portfelach tego typu funduszy wzrosła o +2,9% (+0,4 mld zł) do 14,5 mld zł. Wynikało to z kilku czynników. Jednym z nich było wprowadzenie do oferty przez PKO TFI jednego z funduszy zamkniętych. Pozytywny wpływ na wartość aktywów zgromadzonych w tym segmencie miał również wynik zarządzania oraz dodatnie saldo wpłat i wypłat" - podano także w raporcie.

Istotny, bo o ponad 0,6 mld zł, przyrost wartości zgromadzonych środków w sierpniu nastąpił w dwóch segmentach o niższym poziomie ryzyka. Aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 1,5% do 43,3 mld zł.

"Głównym czynnikiem odpowiadającym za ich przyrost było wysokie saldo wpłat i wypłat. Mniejszy wpływ miały natomiast zmiany wartości portfeli, wynikające ze zwyżek na rynku długu. Indeks IROS mierzący zmiany cen krajowych obligacji o stałym oprocentowaniu zyskał w sierpniu +0,6%, notując trzeci dodatni miesiąc z rzędu. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych. Środki zgromadzone w portfelach tego typu rozwiązań zwiększyły się o +2,1% do 31,3 mld zł, głównie ze względu na wysokie saldo wpłat i wypłat" - czytamy dalej.

W przypadku 3 segmentów o niskim udziale w łącznych aktywach funduszy z oferty TFI nastąpił spadek wartości aktywów. Słabsza koniunktura na rynku surowców i metali szlachetnych zaważyła na spadku wartości środków zgromadzonych w funduszach z przewagą tej klasy aktywów w portfelach aż o 6% do 0,93 mld zł.

"Ujemny bilans sprzedaży największego funduszu ochrony kapitału zaważył natomiast na obniżce aktywów całego segmentu o -1,1% do 2,2 mld zł. Wartość środków zgromadzonych w segmencie nieruchomości odnotowała natomiast niewielki spadek o -0,1% do 2,1 mld zł" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

d26eaiy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d26eaiy