Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

ALCHEMIA - Korekta numeracji raportu bieżącego 205/2012 z dnia 19.12.2012 ? Zawiadomienie od osob...

ALCHEMIA - Korekta numeracji raportu bieżącego 205/2012 z dnia 19.12.2012 ? Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (205/2012)
Share
d2q4pno
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 205 / 2012 K
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Korekta numeracji raportu bieżącego 205/2012 z dnia 19.12.2012 ? Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 205/2012 z dnia 19.12.2012 r. dotyczącym Zawiadomienia od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie, wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu. Pomyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego. Było: Raport bieżący nr: 205/2012. Powinno być: Raport bieżący nr: 207/2012. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. Raport 207/2012 był ostatnim raportem bieżącym opublikowany w 2012 r. Kolejny raport bieżący został oznaczony numerem 01/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d2q4pno

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2013-01-04 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno