Trwa ładowanie...
d24zhpi

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (115/2010)

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (115/2010)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 115 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A. (dalej zwana: "Emitentem") informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 15.12.2010 r. od Członka Rady Nadzorczej, powziął informację, że podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta.Treść zawiadomienia:1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:Członek Rady Nadzorczej2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem:Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;Akcje spółki Alchemia S.A.4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;1. Kupno akcji Alchemia S.A.- transakcja pakietowa.2. Kupno akcji Alchemia S.A?transakcja pakietowa3. Kupno akcji Alchemia S.A?transakcja pakietowa5) Data i miejsce zawarcia transakcji:a) data zawarcia transakcji:1./ 09.12. 20102./ 10.12.20103./ 10.12.2010b) data rozliczenia transakcji:1./
10.12.20102./ 13.12.20103./13.12.2010c) miejsce transakcji: - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.6) Wolumen i cena transakcji:1./ 1.800.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji).6,45 zł. ( średnia cena jednostkowa nabycia akcji).2./ 2.000.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)6,44 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji)3./ 1.200.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)6,45 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji)Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi