Trwa ładowanie...
d1gk64s
espi

ALCHEMIA - Zgoda Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji (...

ALCHEMIA - Zgoda Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji (113/2010)

Share
d1gk64s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 113 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Zgoda Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 14 grudnia 2010 r. otrzymał zgodę Niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji, o której Emitent informował w raportach bieżących: nr 63/2010 z dnia 15 września 2010 r., nr 65/2010 z dnia 17 września 2010 r. oraz nr 110/2010 r. z dnia 10 grudnia 2010 r., tj. na nabycie przez Emitenta części mienia ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w postaci Zakładu Produkcji Rur.Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gk64s

Podziel się opinią

Share
d1gk64s
d1gk64s