Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

ALFA STAR - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. na dzień 11 ... - EBI

ALFA STAR - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. na dzień 11 sierpnia 2014 r. ( raport bieżący 25/2014) (25/2014)
Share
dbygpqh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. na dzień 11 sierpnia 2014 r. ( raport bieżący 25/2014) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawskiej 126, 26-600 Radom, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365239 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. ("NWZ"), które odbędzie się dnia 11 sierpnia 2014 r. o godzinie 8.00 w Kancelarii Notarialnej Radosław Chorabik w Krakowie przy Pl. Wolnica 11/1. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. na dzień 11 sierpnia 2014
roku. 2) informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ Alfa Star S.A. 3) pełnomocnictwo na NWZ Alfa Star S.A. 4) projekty uchwał na NWZ Alfa Star S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AlfaStarSA__pelnomocnictwo_na_NWZ_11_08_2014-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ALF_projekty_uchwal_ZWZ_11_08_2014-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NZW_Alfa_Star_S_A__11_08_2014-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie
ozwolaniuNWZASSA_na11082014r-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Raportbiezacy252014Zwolanie_NWZ-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sylwester Strzylak Prezes Zarządu
Joanna Strzylak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh